Projecten & onderzoek

Onze projecten

We zijn met ons Centre of Expertise een nationaal kennis- en innovatienetwerk voor Preventie in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op drie maatschappelijke thema’s: kansengelijkheid, gezondheid & leefstijl en technologie in de zorg en welzijn. We zijn hierbij voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners die met ons mee willen denken én doen.

Afgerond
Icoon Algemeen

Doorstroom uit de specialistische GGZ faciliteren met een interprofessioneel terugvalpreventie, leefstijl en participatieplan 2023

In komende jaren wordt er steeds meer ingezet op het verminderen van het langdurig gebruik van Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) …

Lees verder
Afgerond
Icoon Gezondheid & leefstijl

Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD

Het project is gericht op verbetering van de hulpverlening voor kinderen en jongeren met FASD in Nederland. Er is een …

Lees verder
Icoon Technologie in zorg en welzijn

Werkplaats Sociaal Domein (WSD)

Samen met de partners bepalen we de vraagstukken sociaal domein die in Noord-Holland spelen en in samenwerking (ook met de …

Lees verder
Icoon Technologie in zorg en welzijn

VELO – Vaardigheden EHealth Leefstijlverbetering in Onderwijs

Op basis van een behoefte analyse in het onderwijs en een co-creatie sessie met professionals en docenten zijn de kaders …

Lees verder
Icoon Gezondheid & leefstijl

STIPP (Studenten in Poelenburg en Peldersveld)

Studenten werken samen met bewoners en professionals aan oplossingen voor lokale en maatschappelijke vraagstukken uit de wijken Poelenburg en Peldersveld …

Lees verder
Icoon Gezondheid & leefstijl

Sport- en Beweeglab Haarlem

In het ‘Sport- en Beweeglab Haarlem’ een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting SportSupport en de gemeente Haarlem, willen we de …

Lees verder
Icoon Kansengelijkheid

Samen Noord Leergemeenschap

Centraal bij Samen Noord staat het leren in en met de praktijk. Hoe kunnen onze studenten bijdragen aan het versterken …

Lees verder
Icoon Kansengelijkheid

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland beoogt de jeugdzorg in Noord-Holland te verbeteren en wil een bijdrage leveren aan het gezond, …

Lees verder
Icoon Technologie in zorg en welzijn

PLINT ondervoeding

Centraal in deze LIN staat de vraag: hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van …

Lees verder
Icoon Gezondheid & leefstijl

LOFIT

LOFIT implementeert leefstijlloketten in het Amsterdam UMC en het UMCG Groningen. De leefstijlmakelaar bemenst dit loket en treedt op als …

Lees verder
Lopend
Icoon Gezondheid & leefstijl

Lin in Reade

Deze LIN is binnen Reade gestart voor MBO en HBO verpleegkundigen. De LIN heeft als doel om de kwaliteit van …

Lees verder
Icoon Gezondheid & leefstijl

Leefstijl in de geestelijke gezondheidszorg

In het Leer- en innovatienetwerk Leefstijl in de GGZ experimenteren studenten en docent-onderzoekers van Inholland domein GSW in co-creatie met …

Lees verder
Icoon Technologie in zorg en welzijn

Kenniswerkplaats Huis Duinen, Schooten en Havengebied Den Helder

Dit initiatief is gestart in het dorpje Huisduinen. Studenten werken samen met bewoners, ondernemers en gemeente aan het verbeteren van …

Lees verder
Afgerond
Icoon Kansengelijkheid

Lin jongeren en geldstress

Deze LIN is een pilot in de Haarlemmermeer met de methode ‘Reken af met geldstress’ om geldstress binnen gezinnen met …

Lees verder
Icoon Technologie in zorg en welzijn

Geriatrische revalidatie @home

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie van ouderen bevorderen. Het …

Lees verder
Icoon Technologie in zorg en welzijn

Interprofessionele LIN

Het doel van deze LIN is om met de professionals, docenten en studenten van het zorg- en sociaal domein verbinding …

Lees verder
Afgerond
Icoon Gezondheid & leefstijl

Het hoort erbij

Het onderzoek vond plaats op de opleidingen Social Work (Amsterdam en Noord), Pedagogiek en Sportkunde van Hogeschool Inholland. Binnen het …

Lees verder
Afgerond
Icoon Gezondheid & leefstijl

Hardlopen met reuma

Gedreven door een behoefte aan wetenschappelijke evidentie en de enthousiaste reacties op een eerder opgezette facebookgroep en cursus voor hardlopers …

Lees verder
Lopend
Icoon Gezondheid & leefstijl

Lin geriatrische revalidatiezorg Amsta

Het team verpleegkundigen en verzorgenden vormt samen met studenten verpleegkunde van Inholland en ROC-TOP een leergemeenschap waarin we met behulp …

Lees verder
Lopend
Icoon Technologie in zorg en welzijn

Blended ondersteuning in het sociaal domein

Dit Living Lab draagt bij aan professioneel handelen van sociaal professionals bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsbehoefte door …

Lees verder

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl