Icoon Algemeen

Toepasbaarheid van “The Box Concept” bij patiënten met reumatische auto-immuun systeemziekte

Patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor controle omdat meerdere orgaansystemen aangetast kunnen raken. Tot op heden wordt nog weinig monitoring op afstand gedaan bij deze patiëntengroep. eHealth is een middel om monitoring vanuit de thuissituatie mogelijk te maken en bij te dragen aan klinische zorg op maat voor deze patiënten, waarbij de frequentie van polikliniekbezoek verminderd kan worden en zelfmanagement van de patiënt kan toenemen. 

 Op dit moment wordt in het LUMC in verschillende zorgpaden “The Box Concept” gebruikt, een wetenschappelijk onderbouwde box voor patiënten met thuismeetapparatuur (bijvoorbeeld een bloeddruk meter en stappenteller) en een CE- gecertificeerde gekoppelde applicatie die het gemakkelijker maakt om waarden te delen en contact te hebben met de behandelaar. 

In dit project zal onderzocht worden hoe “The Box Concept” ingezet kan worden voor patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten door te inventariseren welke wensen en behoeften er zijn voor eHealth thuismonitoring onder patiënten en zorgprofessionals. We focussen ons daarbij op patiënten met de meest ernstige vormen van reuma, waarbij het zorggebruik het hoogst is. Het resultaat zal bestaan uit een aanbeveling hoe The Box concept onderdeel uit kan maken van een zelfmanagementprogramma voor patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten.

Voortgang project (Bezig)
Foto van Associate Lector Laurence Alpay 

Associate Lector - Laurence Alpay

Foto van Onderzoeker Janine Sikkens 

Onderzoeker - Janine Sikkens

 
Begindatum
1 januari 2024
 
Einddatum
31 december 2024

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Laurence Alpay
laurence.alpay@inholland.nl
Partners

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl