Icoon Technologie in zorg en welzijn

Interprofessionele LIN

Het doel van deze LIN is om met de professionals, docenten en studenten van het zorg- en sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg en ondersteuning te leveren aan zelfstandig wonende kwetsbare ouderen.

De Interprofessionele LIN heeft als ambitie om de interprofessionele wijkteams te betrekken in kwaliteit verbeter-processen en aan te zetten tot reflectie en een leven lang ontwikkelen. Leren komt door deze LIN op de agenda bij de partners. Samen met studenten wordt ieder semester gewerkt aan kwaliteitsopdrachten. Docenten vanuit zowel hogeschool Inholland in samenwerking met het ROC zetten zich in om iedereen te enthousiasmeren om zo goed mogelijke zorg samen te kunnen leveren.

Voortgang project

“Pas als je van elkaar weet wat je doet en elkaars taal spreekt, kun je gezamenlijk op zoek naar oplossingen.”

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Foto van Projectleider Carin de Boer 

Projectleider - Carin de Boer

06-11449890 | carin.deboer@inholland.nl
Foto van Projectleider Carla de Graaf 

Projectleider - Carla de Graaf

 
Begindatum
1 januari 2019
 
Einddatum
31 januari 2022

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Carin de Boer
06-11449890
carin.deboer@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl