We zijn met ons Centre of Expertise een nationaal kennis- en innovatienetwerk voor Preventie in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op drie maatschappelijke thema’s: kansengelijkheid, gezondheid & leefstijl en technologie in de zorg en welzijn. We zijn hierbij voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners die met ons mee willen denken én doen.

Ja, ik doe mee met het CoE!

Icoon Kansengelijkheid

Kansengelijkheid

Je achtergrond zou geen effect mogen hebben op de mate waarin je kunt meedoen in de samenleving of de toegang die je hebt tot het gebruik van voorzieningen. Hoe waarborgen we de mogelijkheden voor iedereen?

Icoon Gezondheid & leefstijl

Gezondheid & leefstijl

Een gezonde leefstijl draagt positief bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Welke kansen liggen er om met preventieve leefstijlinterventies de gezondheid en welzijn van mensen te bevorderen?

Icoon Technologie in zorg en welzijn

Technologie in zorg en welzijn

Hoe kan technologie van meerwaarde zijn om langer in goede gezondheid te kunnen leven, in het samen werken aan herstel, in het verlagen van de drempel tot zorg en welzijn en het actief kunnen meedoen aan onze maatschappij (ook met een chronische ziekte)?

“Preventie is een thema dat ons allemaal verbindt, van jong tot oud, waar we ook vandaan komen”

Wie zijn we?

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn is een kennis- en innovatieplatform voor kennisinstellingen, het bedrijfsleven, publieke organisaties en Hogeschool Inholland. We delen kennis, doen praktijkgericht onderzoek en ontwikkelen gezamenlijk vernieuwende producten en diensten op het gebied van preventie die de realisatie van een gezonde, inclusieve samenleving voor iedereen dichterbij brengt. Onze focus richten we op drie maatschappelijke thema’s: kansengelijkheid, gezondheid & leefstijl en technologie in zorg en welzijn.

We zijn hierbij voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners die met ons mee willen denken én doen. Zie je binnen jouw bedrijf of instelling een probleem waar preventie een rol kan spelen? Ben je student met een goed idee op het gebied van preventie? Neem contact met het Centre of Expertise.

Bekijk de onderzoeksagenda

Uitgelichte projecten

Laatste nieuws

“Levens verbeteren door het inzetten van preventie”

Waarom preventie?

In Nederland stoppen we miljarden in het aanpakken van gezondheids- en welzijnsproblemen. Problemen die daarna direct weer ergens anders opduiken. Maar wat als we kunnen voorkómen dat er problemen ontstaan? Als we gezondheidsklachten bij mensen vóór zijn? Armoede aanpakken bij de bron? Eenzaamheid vermijden? En naar talenten kijken in plaats van tekortkomingen? Kortom, als we stoppen met pleisters plakken, en preventie als oplossing gaan zien? Pas dan kunnen we een gezond functionerende samenleving bereiken.

Van risico's naar kansen

Waar anderen risico’s zien, zien wij kansen.

De kans voor Fatima met diabetes, om niet in een rolstoel terecht te komen.
De kans voor de 70-jarige Greet om beter te leven met hartfalen.
De kans voor probleemjongeren om samen in beweging te komen.

De kans, kortom, voor iedereen om zo gezond mogelijk mee te doen. Wij geloven dat je preventie niet eendimensionaal kunt bekijken. Daarom verbinden wij onze onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld vanuit verschillende disciplines. Om te komen tot oplossingen waar iedereen beter van wordt.

“Preventie is één van de sleutels tot een gezond leven, een leven waarin iedereen méé kan doen in de maatschappij en een eerlijke kans krijgt.”

Voor, door en met elkaar

Het Centre of Expertise van Hogeschool InHolland is dé hotspot waar alle expertise samenkomt. Waar we samen voorwaarden scheppen voor vernieuwing. Waar we voor, door en met elkaar onconventionele oplossingen bedenken voor gezondheids- en welzijnsproblemen. Problemen die al jaren een struikelblok vormen voor kansengelijkheid. Alleen dankzij zorg aan de voorkant, kun je een gezond functionerende samenleving bereiken.

 

Partners in preventie

Als partners in preventie durven we out-of-the-box te denken. Buiten ons eigen vakgebied te kijken. En werken we slim samen met als uitgangspunt: echte mensen met een persoonlijk verhaal. Van de socialworker die bij een gezin met schulden ook een diëtist betrekt. Tot studenten mondzorgkunde die met een techbedrijf een e-Health app ontwikkelen voor ouderen. Zo transformeren we de dure neerwaartse spiraal van gezondheidsproblemen, armoede en eenzaamheid in een positieve kans. En verbeteren we samen levens door preventie.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl