Icoon Kansengelijkheid

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland beoogt de jeugdzorg in Noord-Holland te verbeteren en wil een bijdrage leveren aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd.

Met de betrokkenen wordt samen onderzocht hoe de samenwerking tussen sociaal professionals en het informele netwerk van en rond jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte kan verbeteren. Dit wordt gedaan in vier Leerateliers:

  • Leren van de jongerencommunity Triple ThreaT in Haarlem
  • Schalkwijk; Samenwerken van sociaal professionals met informele hulpbronnen om crisissituaties in gezinnen te voorkomen;
  • Het onderzoeken van de vraag hoe sociaal professionals de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in partnerschap met de gezinnen toe kunnen passen;
  • Leren van samenwerking met informele hulpbronnen rondom gezinnen met complexe problematiek om zwaardere jeugdhulp te voorkomen.

 

In de Leerateliers zijn de verschillende perspectieven vertegenwoordigd: doelgroep (jeugdigen en hun informele netwerk), opdrachtgever (gemeente), afnemer (instelling) en universiteit/hogeschool. Bij de verschillende onderzoeken betrekken we studenten die in de afstudeerfase zitten en met hun advies of ontwerp bijdragen aan het onderzoek. Ook studenten uit jaar 2, onderdeel Participatie, kunnen aansluiten.

Voortgang project (Bezig)
Foto van Projectleider Tineke de Wit 

Projectleider - Tineke de Wit

Tineke de Wit | Tineke.deWit@inholland.nl
Foto van Lector Lilian Linders  

Lector - Lilian Linders

Empowerment en professionalisering
 
Begindatum
1 juni 2020
 
Einddatum
31 mei 2024

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Tineke de Wit
06-15279674
Tineke.deWit@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl