Icoon Gezondheid & leefstijl

Het hoort erbij

Het onderzoek vond plaats op de opleidingen Social Work (Amsterdam en Noord), Pedagogiek en Sportkunde van Hogeschool Inholland.

Binnen het onderzoek is gekeken naar welke (door)ontwikkeling in het onderwijs voor (jeugd)professionals wenselijk en nodig is op het thema seksualiteit, intimiteit en relaties. We hebben daarbij aandacht voor of het lesmateriaal voldoende ingaat op positieve seksuele vorming, of het diversiteitsensitief is en of er aandacht is voor de online leefwereld van jongeren.

Daarnaast vormt het project de brug tussen het RAAK-publiek onderzoek naar de praktijk van het jongeren- en straathoekwerk en de opleidingen sociaal werk, pedagogiek en sportkunde.

Het project levert een rapport en factsheet over welke aanpassingen aan de curricula gewenst zijn om zo toekomstige professionals in het welzijnswerk beter op te leiden om bij te dragen aan de seksuele vorming van jongeren.

Voortgang project (Afgerond)
Foto van Projectleider / Onderzoeker Mai Groenevelt 

Projectleider / Onderzoeker - Mai Groenevelt

06-52025794 | mai.groenevelt@inholland.nl
Foto van Onderzoeker Marte Wiersma 

Onderzoeker - Marte Wiersma

Onderzoeker - Sophie Vermaning

 
Begindatum
1 januari 2021
 
Einddatum
31 december 2021

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Mai Groenevelt
06-52025794
mai.groenevelt@inholland.nl

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl