Icoon Technologie in zorg en welzijn

PLINT ondervoeding

Centraal in deze LIN staat de vraag: hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?

Thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding worden op verschillende manieren geholpen door aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken. Zorgprofessionals krijgen meer handelingsperspectief door in gezamenlijkheid op de werkvloer van elkaar te leren rond het thema preventie van ondervoeding.

De LINs vanuit PLINT Ondervoeding kennen verschillende omgevingen, elk met hun eigen dynamiek. Van de thuiswonende ouderen is de sociaaleconomische status van belang, deze verschilt gemiddeld per LIN. De zorgmedewerkers en ook mantelzorgers worden op verschillende manieren met kennis en inzichten verrijkt, en daaromheen worden nieuwe concepten van thuisbezorging bedacht.

Startups van ouderejaarsstudenten helpen om nieuwe concepten uit te rollen, samen met reeds bestaande startups en andere innovatieve bedrijven. Bij deze (product)ontwikkelingen gaat speciaal de aandacht uit naar de smaak (en veranderingen daarin bij ouderen) en beleving door ouderen.

Voortgang project (Bezig)
Foto van Projectleider Jellie Zuidema 

Projectleider - Jellie Zuidema

Contactpersoon
088 4660440 | Jellie.Zuidema@inholland.nl

Onderzoekers

  • Marinka Gelevert (docent onderzoeker Health & Food)
  • Vera van Stokkom (docent onderzoeker Health & Food)
  • Carin de Boer (docent onderzoeker Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen en Health & Food)
Foto van Lector Feike van de Leij 

Lector - Feike van de Leij

Health & Food
Foto van Lector Robbert Gobbens 

Lector - Robbert Gobbens

Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen
 
Begindatum
1 november 2021
 
Einddatum
1 november 2023

Handige snelle informatie over dit onderzoek

Contactpersoon is
Jellie Zuidema
088 4660440
Jellie.Zuidema@inholland.nl
Partners

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl