Stimuleringsfonds ronde 7 voor het CoE Preventie in Zorg en Welzijn geopend

Voorjaar 2023: Indienen nieuwe aanvragen CoE stimuleringsfonds
2 oktober 2023
aanvraagfinancieringfondspreventiestimulering

Elk jaar stimuleert het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn nieuwe initiatieven die zich op het snijvlak van gezondheid, sport en welzijn bevinden. In het bijzonder op het vlak van kansengelijkheid, leefstijl & gezondheid en technologie in de preventieve context.

Initiatieven die daadwerkelijk iets willen betekenen voor de levens van mensen die zich in een kwetsbare positie (dreigen te) bevinden. Initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat we gezondheidsproblemen voor kunnen zijn. Dat we armoede kunnen aanpakken bij de bron. Dat we eenzaamheid kunnen vermijden. En dat we naar talenten kunnen kijken, in plaats van naar tekortkomingen. Het stimuleringsfonds van het Centre is een bescheiden maar krachtig middel om samenwerkingen op deze thema’s een zetje in de goede richting te geven.

Heb jij nu een initiatief op het gebied van een van de pijlers van het Centre of Expertise waarbij dit stimuleringsfonds mogelijk een zetje in de rug kan zijn? Lees dan de brochure van criteria om deel te nemen aan de inschrijving voor ronde 7 goed door en vul het aanvraagformulier in. Hieronder staan alle stappen kort beschreven. Veel succes met inschrijven, we kijken uit naar alle projecten!

Hoe dien ik een initiatief in?

Download het aanvraagformulier en vul de verschillende vakjes in. Formuleer je antwoorden zo SMART mogelijk. Dat betekent tastbaar, meetbaar en direct bruikbaar. Bespreek eventueel je ideeën voor met de de ambtelijk secretaris van de stimuleringsronde en docent-expert (Alistair Vardy). Ben je een werkveldpartner met een goed initiatief en wil je hulp bij het vinden van de juiste lectoraten en opleidingen voor je initiatief? Dat kun je ook bespreken met de docent-expert en/of je eigen contacten bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. Aanvragen indienen via mailadres coe-preventie@inholland.nl, gericht aan Alistair Vardy. De titel van de mail bevat: CoE Aanvraag ronde 7 ‘naam/acroniem project’. Lees de brochure goed door voor alle overige criteria.

coe stimuleringsronde 7

Wat voor soort initiatieven kan ik indienen?

De volgende typen initiatieven kunnen worden gefinancierd door het stimuleringsfonds:

  • Praktijkgericht onderzoek t.b.v. preventie in zorg en welzijn die speelt bij meerdere organisaties 
  • Financiering t.b.v. vooronderzoek voor een groter subsidieaanvraag (bijv. ZonMw of RAAK)  
  • Het opstarten of opschalen van een Living Lab of Leer & Innovatie Netwerk (LIN) of het starten van projecten binnen een bestaand Living Lab of LIN

 

Hoeveel kan ik aanvragen (financieel)?

Voor projecten die (gaan) lopen in 2024 is in totaal € 400.000 (onder voorbehoud) beschikbaar. Dit bedrag wordt toegewezen in één stimuleringsrondes.

Wat zijn belangrijke data voor deze stimuleringsronde?

Vrijdag 3 november 2023- 17u

Deadline voor het indienen van aanvragen. Aanvragen indienen via mailadres coe-preventie@inholland.nl, gericht aan dhr. Alistair Vardy. De titel van de mail bevat: CoE Aanvraag ronde 7 ‘naam/acroniem project’.

Uiterlijk maandag 4 december 2023

Uitsluitsel over te honoreren aanvragen via mail door directeur GSW aan aanvragers.

Maandag 1 januari 2024

Start projecten.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl