20 juni 2024

Kersti de Lugt-Lustig, Noor Christoph & Laurence Alpay

Mondgezondheid is een belangrijke parameter voor kwaliteit van leven en gezond oud worden1. Een slechte mondgezondheid kan leiden tot problemen bij eten en drinken, tandvleesproblemen, infecties, sociale isolatie en er lijkt er een verband te bestaan tussen slechte mondgezondheid, hartziekten en aspiratiepneumonie.

Uit diverse studies blijkt dat ouderen verblijvend in woonzorgcentra, vaak niet goed in staat zijn hun mond te verzorgen door mentale en fysieke beperkingen.

Een sleutelfunctie op het gebied van mondverzorging moet dan worden vervuld door verzorgenden. Uit onderzoek blijkt dat de kennis, attitude en vaardigheden van verzorgenden op het gebied van mondverzorging voor (kwetsbare) ouderen onvoldoende is4 . Seleskog5 toonde in zijn studie aan dat de kennis en attitude van zorgprofessionals t.a.v. de mondverzorging bij ouderen verbetert door integratie van tandheelkundige professionals in het zorgteam van het woonzorg centrum. Dit leidt echter niet tot een verbetering van de complexe mondzorg vaardigheden.

In 2023 is een ‘award winning’ pilotstudie vanuit het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam (locatie VUmc) gestart in woonzorgcentrum Naarderheem (Zorggroep Vivium) om het korte termijneffect op de mondzorgvaardigheden van verzorgenden door “coaching-on-the-job” gedurende het geven van mondverzorging aan verzorgenden te meten. Deze coaching wordt gegeven door speciaal daarvoor getrainde mondzorgkunde studenten vanuit de opleiding mondzorgkunde van Hogeschool Inholland.

Deze positief beoordeelde CoE aanvraag bouwt voort op deze pilotstudie en heeft als doelstelling om te verkennen wat de vereisten zijn voor een training-tool waarmee verzorgenden in woonzorgcentra, in de wijkverpleging en in diverse GGZ-instellingen, ook op de langere termijn, ondersteund kunnen worden in het verbeteren en onderhouden van hun mondzorgvaardigheden.

CoE Preventie op social media

Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn
E: info@coepreventie.nl